Engelsk – Københavns Universitet


  
Engelsk på Københavns Universitet

Faget Engelsk fokuserer på engelsk sprog, litteratur og kultur i alle dets afskygninger.

Faget hører under Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom).

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

Vil du læse Engelsk

Bacheloruddannelse
Læs om Engelsk på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Engelsk.

Efter- og videreuddannelse
Læs Engelsk på Åbent Universitet.

Er du studerende på Engelsk

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

Bachelorstuderende (også tilvalg)

Kandidatstuderende (også tilvalg)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.